Novice

23.05.2010 KRAJEVNI PRAZNIK BANJŠICE in PREDSTAVITEV BILTENA "10 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA BANJŠICE"

Krajevna skupnost Banjšice je v soorganizaciji s Turističnim društvom Banjšice na binkoštno nedeljo, 23.5.2010 organizirala krajevni praznik. Vse navzoče je najprej pozdravil predsednik sveta Krajevne skupnosti, Rajko Humar, ki je povzel štiriletno delovanje.

Predsednik Turističnega društva Banjšice, Aleksander Madon, je s ponosom najavil predstavitev izdanega biltena ob desetletnici društva, predstavil njegovo delovanje in se zahvalil, tako članom kot tudi obiskovalcem, zaradi katerih je trud in prostovoljno delo tudi poplačano.

Osrednji dogodek v sklopu krajevnega praznika pa je bila predstavitev izdanega biltena, ki ga je predstavila urednica, Martina Cvetrežnik, ki je skupaj z vsemi avtorji besedil in ob navzočnosti gospoda župana Mestne občine Nova Gorica, Mirka Brulca, prerezala slavnostni trak.

Krajevni praznik se je nadaljeval s pogostitvijo krajanov in povabljenih gostov, zaključil pa s plesom ob zvokih ansambla TRIO MIX.


Povzetek vsebine biltena "10 let Turističnega društva Banjšice":

10 let turističnega društva je lep jubilej, ki ga je potrebno obeležiti. Turistično društvo Banjšice se je odločilo, da ob tej priložnosti izda bilten, ki opisuje desetletno delovanje. Bilten nosi naslov "10 let Turističnega društva Banjšice" in je sestavljen iz več sklopov, v katerih so nanizane desetletne aktivnosti. V uvodnem članku, predsednik Turističnega društva Banjšice poudarja, da so vsi dogodki in dosežki Turističnega društva plod prostovoljnega dela članov in se jim tudi zahvaljuje za njihovo požrtvovalnost. V naslednjem sklopu je predstavitev društva: od tega kako je društvo nastalo, o članstvu, dokumentaciji, ki je potrebna za delovanje in organiziranje prireditev, kdo so bili predsedniki, o nastanku našega logotipa in skrbi za čisto okolje. V biltenu se predstavi tudi sekcija Aktiva žena Banjšice, od njenega nastanka pa do danes. Opisano je njihovo delovanje, katere so tiste dobrote, s katerimi rade postrežejo, pa tudi, kako se odpravijo na kakšen izlet ali kako se udeležijo raznih srečanj ali dogodkov. Naslednji sklop v biltenu opisuje aktivnosti Turističnega društva v soorganizaciji s Krajevno skupnostjo Banjšice in krajani, kot so: krajevni praznik, miklavževanje, kresovanje, pustovanje in prijateljsko kolesarjenje po Banjški planoti. Posebno težo so namenili predstavitvi naših dveh največjih dogodkov Pohoda po Banjšicah in Praznika košnje. Oba dogodka sta predstavljena v sliki in besedi, vse od samega začetka, idej, pa do tega, kako prireditvi vidijo in organizirajo danes. Turistično društvo Banjšice je v teh letih napletlo lepa prijateljstva tudi z ostalimi društvi in prijatelji, katere radi obiščemo in se z njimi poveselimo. Opisujemo pa tudi našo radoživost na smučanju. Za zaključek pa sta podala svoje mnenje o delovanju Turističnega društva Banjšice predsednik TZ TIC Nova Gorica, g. Črtomir Špacapan in župan Mestne občine Nova Gorica, g. Mirko Brulc.
Izid biltena "10 let TD Banjšice"